OneCoin mārketings

Ja izvēlas strādāt komandā un pelnīt naudu katru nedēļu, tad ir jāzivelas aktīvais bizness. Tas nozīmē, ka ir jāveic ne tikai investīcija, bet arī aktīvi jāpopularizē OneCoin. Par šādu darbu kompānija mums maksā dažāda veida bonusus. Veicot prezentācijas, lekcijas, webinārus, palīdzam nopelnīt mūsu komandas biedriem – tas viss ir darbs. Par šādu darbu mums izmaksā “algu”.

Kompānijā ir 6 dažādi bonusu izmaksas:

  • Startup bonus
  • Tiešā pārdošana
  • Tīkla bonuss
  • Matčing bonus
  • OneLife Kluba bonuss
  • Līderu programma

Bet tagad par katru no šiem sīkāk. Izpildot dažādus kompānijas kvalifikācijas, ir iespēja saņemt visus šos bonusus. Alga tiek izmaksāta katru nedēļu – pirmdienās.

B2Startup bonus. Šis ir vienreizējs bonuss, kurš tiek izmaksāts tikai vienu reizi – pirmajā dalības mēnesī. Ja tiek veikta tiešā ieteikuma reģistrācijas par kopējos apjomu vismaz 5500BV (BV –Business Value – 1BV=1€). Tas nozīmē ja esat aktīvi popularizējuši OneCoin un pēc Jūsu rekomendācijām ir reģistrējušies jauni dalībnieki un apmaksājuši kādu no izvēlētiem komplektiem par kopējo apjomu 5500€. Mēneša beigas tiek veikts pārrēķins un Jūs saņemat 10% no mēneša apjoma (minimums 550€ Jūsu kontā mēneša beigās).

Tiešā pārdošaB1na. Pēc Jūsu tiešās rekomendācijas ir veikta reģistrācija un apmaksāts jebkurš no komplektiem – Jūs saņemat 10% no summas (piemēram – no ProTrader komplekta – 100€ Jūsu kontā nedēļas sākumā).

 

B3Tīkla Bonuss. Tā, kā OneCoin tiek popularizēts ar tīkla mārketinga produkts, tad komandas izveide ir binārā sistēma. Katram kontam ir divas komandas – labā un kreisā (parasti tās tiek sauktas par labo un kreiso kāju). Tīkla bonuss ir komandas darbs. Kad nedēļas ietvaros katrā komandā ir sakrājušies BV tad skatoties kurā pusē ir mazākais punktu skaits tiek izmaksāta komisija 10% apmērā. Piemēram, kreisajā komandā (kājā) 1000BV, labajā 500BV, Jūs saņemat 10% no 500BV = 50€.

B4Matčing bonuss. Lai saņemtu šo bonusu ir jābūt pašam apmaksātam vismaz Trader (500€) komplektam un reģistrētiem vismaz diviem tieši uzaicinātiem dalībniekiem: vienam labajā pusē un otram kreisajā pusē ar vismaz Trader komplektu (500€).  Šo bonusa veidu varētu saukt arī par mūsu algu, jo tiek maksāti procenti no mūsu 4 pāaudžu (dziļumu) komandas peļņas. Piemēram, esmu uzaicinājis divus līderus, kuri ir sapratuši komandas darba vērtību un aktīvi popularizē OneCoin. Nedēļas laikā viens no viņiem ir nopelnījis 2500€, jūs saņemat 10% no viņa peļņas. No viņu ieteikto komandas biedriem arī 10%, savukārt no 3 pāaudzes dziļuma jūs saņemt jau 20%. Tas nozīmē, ka Jūs esat ļoti labi pastrādājis, izveidojis komandu, viņus apmācījis. Par labi pastrādātu darbu samaksā labu naudu.

B5OneLife Kluba bonuss. Par katru dienu, ko Jūs esat reģistrējies sistēmā Jums skaita konkrētu skaitu OneLife punktus. Punktu skaits ir atkarīgs no Jūsu komplekta summas, tieši uzaicinātu apmaksātu biznesa partneru skaita. Šos punktus iespējams apmainīt pret reālu labumu: lidmašīnas biļetēm, ceļojumiem, u.c. Sīkāku informāciju par punktu vērtību būs OneCoin mājas lapā.

B6Līderu programma Šis bonuss ir tikai un vienīgi tiem, kas plāno veidot sev komandu un aktīvi popularizēt kriptovalūtu OneCoin. Izveidojot stabilu komandu, neatkarīgi no to dziļuma un plašuma Jūs saņemat BV. Jūsu rangs ir atkarīgs no tieši uzaicināto kopējo BV skaita un no kopējās komandas kvalifikācijas uzdevumiem kā arī no kopējā BV.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 + 1 =